Český rybářský svaz - MO Litovel
Menu

Výbor ČRS MO Litovel

Úvod » Výbor

Výbor místní organizace je volen členskou schůzí na čtyřleté funkční období. Výbor MO Litovel se schází pravidelně každý první čtvrtek v měsíci od 16:00 hodin v budově MO ČRS Litovel.

Dle § 9 Stanov ČRS

  1. Je výbor výkonným orgánem místní organizace, který spravuje záležitosti mezi členskými schůzemi. Zajišťuje plnění usnesení členské schůze, hospodaří s majetkem místní organizace a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny členské schůzi. O své činnosti předkládá zprávy členské schůzi.
  2. Výbor se skládá z předsedy místní organizace, místopředsedy, jednatele, rybářského hospodáře a dalších členů výboru zvolených členskou schůzí. Není-li předseda zvolen přímo členskou schůzí, volí jej výbor ze svého středu. Výbor na návrh předsedy dále volí místopředsedu, jednatele, hospodáře a další funkcionáře.
  3. Schůzi výboru svolává předseda nebo pověřený člen výboru
  4. Mimořádné a neodkladné záležitosti, patřící do působnosti výboru, může zařídit předseda, jednatel nebo jiný pověřený člen výboru. K platnosti jejich opatření je třeba dodatečného schválení výborem.
  5. Zajišťuje školení řádných členů místní organizace
  6. Výbor MO je kárným orgánem druhého stupně.
Předseda
Jan Jurečka +420 728 306 907  -
Jednatel
Petr Machala +420 732 425 715 machala@crslitovel.cz
Hospodář
Vladimír Čamek +420 603 253 460  -
Zástupce hospodáře
Petr Forst +420 606 738 052  -
Účetní a pokladní
Světlana Bomberová +420 737 605 676  -
Vedoucí mládeže
Jan Bombera +420 605 100 385 -
Rybniční referent
Pavel Novák - -
Referent ČV a ŽP
Václav Vortel - -
Správce budovy
Správce budovy +420 733 373 588 -

Kontrolní a revizní komise

  • Předseda - Antonín Mokrý
  • Členové - Jiří Horník, Josef Páleník

Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

Jahnova 14, 709 00 Ostrava 1
Telefon: +420 596 620 583
www.rybsvaz-ms.cz