Český rybářský svaz - MO Litovel
Menu

Rybářský revír MORAVA 19 A - 471051

Úvod » Revíry MO » 471 051 MORAVA 19 A (pískovna Náklo)

Revír tvoří štěrkopískovna Náklo mezi obcemi Náklo a Lhota v k.ú. Náklo

Lov ryb zakázán ze břehů od provozovny pískovny, kalového pole, DP jih a areálu vodních sportů. Dočasně je povolen rybolov na části zálivu u Březové (po sloup vysokého napětí) a dále kolem části panelové cesty, která dříve vedla k areálu vodních sportů. Na těchto březích je rybolov povolen jen v době, kdy tyto úseky nejsou označeny tabulemi „zákaz rybolovu“. Z ostatních břehů je rybolov povolen. V průběhu roku však může dojít ke změně úseků s možností lovu ryb v návaznosti na postup těžebních zařízení a jejich ukotvení. V takovém případě je nutno plně respektovat vyznačené úseky se zákazem rybolovu.

Parkování motorových vozidel je povoleno pouze podél silnice Náklo - Lhota nad Moravou. V období, kdy je vybírán poplatek za parkování, je lovící tohoto poplatku zproštěn, a to po předložení platné povolenky v době od 4:00 do 9:00 hod. a od 17:00 do 24:00 hod. V případě, že lovící bude na pozemku parkovat mimo uvedenou dobu, je povinen parkovné uhradit. Vjíždění a stání motorových vozidel na panelovou cestu a přilehlé polní cesty kolem pískovny je zakázáno. Porušení tohoto zákazu je důvodem k zadržení povolenky k lovu ryb, totéž platí i pro stanování, které je povoleno pouze kolem st. silnice Náklo - Lhota nad Moravou, a bivakování, které je povoleno pouze v severovýchodní části pískovny, viz informační tabule. Taktéž je zakázáno na březích pískovny rozdělávání ohně mimo místa k tomu určená, rozebírání břehových partií a vynášení kamenů na břeh! Zpřísnění podmínek vychází z požadavku provozovatele dobývacího prostoru.

Na revíru 471 051 Morava 19 A je povoleno zavážení návnad a nástrah pomocí zavážecí loďky na dálkové ovládání. Zavážení je povoleno se zvýšenou opatrností a za předpokladu, že nebudou omezováni a ohrožováni ostatní lovící a návštěvníci pískovny Náklo. Zavážení návnad a nástrah je zakázáno v době pohybu motorových člunů a skútrů na vodní ploše.

V době od 16.6. do 31.8. je povoleno vyvážení živé nástrahy, určené k lovu sumců, za použití loďky. Vyvážení živé nástrahy je povoleno v době od 4:00 do 8:00 a od 20:00 do 24:00 a hod. z důvodu provozu motorových člunů a skútrů. V době od 8:00 do 20:00 hod. nesmí být na vodní ploše v úsecích s možností provozu motorových člunů a skútrů umístěny bójky sloužící za účelem lovu sumců a tyčové bójky označující lovná místa (celá vodní plocha, mimo úsek vyhrazený pro rybolov nebo rybolov a koupání). Bližší informace jsou uvedeny na informačních tabulích, které jsou umístěny na břehu pískovny souběžném se silnicí Náklo - Lhota nad Moravou.

Při vyvážení živé nástrahy, zdolávání trofejní ryby, umisťování nebo odstraňování tyčové bójky pomocí loďky, musí být osoby na plavidle vybaveny záchrannou plovací vestou, která musí být řádně upevněna na těle, a po setmění musí být plavidlo viditelně osvětleno elektrickým světlem. V době provozu motorových plavidel, zpravidla od 08:00 do 20:00 hod., nesmí být žádné plavidlo lovících mimo prostor vyhrazený pro rybolov nebo rybolov a koupání. Mimo výše uvedené případy je používání plavidel na celé vodní ploše zakázáno. Porušení výše uvedených podmínek je důvodem k okamžitému zadržení povolenky k lovu ryb!

V souvislosti s vyhlášeným opatřením Krajské hygienické stanice v Olomouci v roce 2014 se zakazuje ukládání odpadků na březích pískovny do plastových pytlů. Odpadky je možno po dobu přítomnosti na lovném místě ukládat pouze do pevných nádob s víkem, které při opouštění lokality musí být odstraněny! Též je zakázáno vytahování sláviček mnohotvárných a jejich ponechávání na břehu.

Zarybňovací plán

K2Kapr obecný 6 000 ks
L2Lín obecný 1 000 ks
Ca1Candát obecný 3 000 ks
Su1Sumec velký 50 ks
ŠrŠtika obecná 2 000 ks
Š1Štika obecná 300 ks
A2Amur bílý 200

Fotogalerie - Rybářský revír MORAVA 19 A - 471051

Pohled na polní cestu před obcí Lhota nad Moravou, kolem které je možno lovit
Pohled na pískovnu Náklo z cesty Náklo – Lhota nad Moravou
Pohled na pískovnu Náklo z cesty Náklo – Lhota nad Moravou