Český rybářský svaz - MO Litovel
Menu

Rybářský revír MORAVA 19 - 471050

Úvod » Revíry MO » 471 050 MORAVA 19

Hlavní tok Moravy od mostu cesty v k.ú. Litovel-Březové "Březovský les" (Ostrovský most) až k jezu hydroelektrárny Nové Mlýny.

K revíru patří vedlejší ramena a náhony

V obecném zájmu je lov ryb zakázán ve všech částech revíru, které jsou oploceny a nejsou veřejně přístupné. Dále je lov ryb zakázán na rameni řeky Moravy zvané Nečíz protékající pod radnicí v Litovli v úseku od vyústění z pod zaklenutí u budovy sídla CHKO po stavidlo nátoku z „Elektrárenského náhonu“. Platí zákaz vstupu na jezy a opěrné zdi jezů a elektráren.

Revír je součástí Národní přírodní rezervace Vrapač a Ramena řeky Moravy.

V úseku od Ostrovského mostu po soutok s Radniční Moravou platí zákaz výkonu rybářského práva spojený se vstupem na štěrkopískové náplavy v době od 1.4. do 31.7.

Celý revír je součástí CHKO Litovelské Pomoraví, platí zákaz táboření, rozdělávání ohňů, povinnosti likvidace odpadků atd.

Zarybňovací plán

K2Kapr obecný 3 000 ks
L2Lín obecný 400 ks
Tl1Jelec tloušť 1 000 ks
Os1Ostroretka stěhovavá 4 000 ks
ŠrŠtika obecná 700 ks
Š1Štika obecná 150 ks
Br1Bílá ryba 4 700 ks

Fotogalerie - Rybářský revír MORAVA 19 - 471050

Pohled z Ostrovského mostu
Jez u Nových Mlýnů
Elektrárna v Březové
Jez za obcí Mladeč
Česla mlýnu ve Vísce
Jez v Řimicích
Pohled z mostu přes Bahenku
Jez na Mlýnském potoku (konec Bahenky)
Čepovo jezero
Pohled na zbytek náhonu pod Šargounem