Český rybářský svaz - MO Litovel
Menu

Zahájení rybářského kroužku pro děti 2022

Úvod » Zahájení rybářského kroužku pro děti 2022

Všem mladým zájemcům o sportovní rybaření (ve věku od 2. třídy ZŠ) tímto sdělujeme, že tradiční rybářský kroužek pro děti, organizovaný Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací Litovel, bude zahájen v pondělí dne 19. září, 2022 v 15:30 hod., v sídle ČRS MO Litovel (Palackého 1162/29a, Litovel). Kroužku se mohou účastnit děti od druhé třídy školní docházky (včetně letošních čerstvých druháků). Přihlášky do kroužku můžete získat prostřednictvím www.crslitovel.cz nebo přímo na místě, při zahájení kroužku. Schůzky kroužku jsou plánovány po 14-ti dnech, vždy v pondělí, v době od 15:30 do 17:00 hod. (vyjma úvodní schůzky, která bude seznamovací, a tudíž kratší). Přesné termíny, stejně jako případné změny, se budete dozvídat průběžně i na www.crslitovel.cz. Kroužek bude probíhat v rámci obou pololetí školního roku, cena kroužku je 200 Kč (za celý školní rok).

Účastníci kroužku se seznámí se základy rybařiny – tj. základními znalostmi o životě našich ryb i ostatních význačných vodních organismů, s přehledem rybářského řádu – určujícího pravidla pro rybaření, a v neposlední řadě také získají základní přehled možností lovu ryb – na plavanou, na položenou, muškařením, vláčením apod. Kroužek bude zakončen rybářskými zkouškami, po jejichž složení se stane mladý rybář členem ČRS. Kroužku se mohou účastnit samozřejmě i ti, kteří již rybářské zkoušky složili – mohou si prohloubit své znalosti a procvičit své praktické dovednosti. Jen pro úplnost připomínáme, že na základě § 29, odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství a pověřovacího dekretu Ministerstva zemědělství České republiky, je ČRS, z.s., MO Litovel jedinou organizací v našem městě, jež má právo provádět rybářské zkoušky, které jsou nezbytné pro vydání 1. rybářského lístku (jež je nutný pro výdej povolenky k rybolovu).

Kontakt pro případné dotazy:  +420 739 660 380

Zahájení rybářského kroužku pro děti 2022