Český rybářský svaz - MO Litovel
Menu

Rybářský revír MORAVA 19 A - 471051

Úvod » Revíry MO » 471 051 MORAVA 19 A (pískovna Náklo)

Revír je tvořen štěrkopískovnou mezi obcemi Náklo a Lhota nad Moravou.

Lov ryb zakázán ze břehů od provozovny pískovny, kalového pole, DP jih a areálu vodních sportů. Dočasně je povolen rybolov na části zálivu u Březové (po sloup vysokého napětí) a dále kolem části panelové cesty, která dříve vedla k areálu vodních sportů. Na těchto březích je rybolov povolen jen v době kdy tyto úseky nejsou označeny cedulemi ZÁKAZ RYBOLOVU. Z ostatních břehů je rybolov povolen. V průběhu roku však může dojít ke změně úseků s možností lovu ryb v návaznosti na postup těžebních zařízení a jejich ukotvení. V takovém případě je nutno plně respektovat vyznačené úseky se zákazem rybolovu.

Parkování motorových vozidel je povoleno pouze podél silnice Náklo – Lhota nad Moravou. V období, kdy je vybírán poplatek za parkování, je lovící tohoto poplatku zproštěn, po předložení platné povolenky v době od 04 – 09 hod. a 17:00 – 24 hod. V případě, že lovící bude na pozemku parkovat mimo uvedenou dobu je povinen parkovné uhradit. Vjíždění a stání motorových vozidel na panelovou cestu a přilehlé polní cesty kolem pískovny je zakázáno. Porušení tohoto zákazu je důvodem k zadržení povolenky k lovu ryb, totéž platí i pro stanování, které je povoleno pouze kolem st. silnice Náklo – Lhota nad Moravou. Taktéž je zakázáno na březích pískovny rozdělávání ohně mimo místa k tomu určená, rozebírání břehových partii a vynášení kamenů na břeh! Zpřísnění podmínek vychází z požadavku provozovatele dobývacího prostoru.

Na revíru 471 051 Morava 19A je povoleno zavážení návnad a nástrah pomocí zavážecí loďky na dálkové ovládaní. Zavážení je povoleno se zvýšenou opatrností a za předpokladu, že nebudou omezováni a ohrožování ostatní lovící a návštěvníci pískovny Náklo. Zavážení návnad a nástrah je zakázáno v době pohybu motorových člunů a skútrů na vodní ploše.

V době od 16. 6. do 31. 8. roku je povoleno vyvážení živé nástrahy určené k lovu sumců, za použití loďky. Vyvážení živé nástrahy je povoleno v době od 4:00 do 8:00 a od 20:00 do 24:00 hod. z důvodu provozu motorových člunů a skútrů. V době od 8:00 do 20:00 hod. nesmí být na vodní ploše v úsecích s možností provozu motorových člunů a skútrů umístěny bójky sloužící za účelem lovu sumců a tyčové bójky označující lovná místa ( celá vodní plocha, mimo úsek vyhrazený pro rybolov nebo rybolov a koupání). Bližší informace jsou uvedeny na informačních tabulích, které jsou umístěny na břehu pískovny souběžném se silnicí Náklo – Lhota nad Moravou.

**Při vyvážení živé nástrahy, zdolávání trofejní ryby, umisťování nebo odstraňování tyčové bójky pomocí loďky, musí být osoby na plavidle vybaveny záchrannou plovací vestou, která musí být řádně upevněna na těle a po setmění musí být plavidlo viditelně osvětleno elektrickým světlem. V době provozu motorových plavidel, zpravidla od 8:00 do 20.00 hod. nesmí být žádné plavidlo lovících mimo prostor vyhrazený pro rybolov nebo rybolov a koupání. Mimo výše uvedené případy je používání plavidel na celé vodní ploše zakázáno. Porušení výše uvedených podmínek je důvodem k okamžitému zadržení povolenky k lovu ryb! **

Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

V souvislosti s vyhlášeným opatřením Krajské hygienické stanice v Olomouci v roce 2014 se zakazuje ukládání odpadků na březích pískovny do plastových pytlů. Odpadky je možno po dobu přítomnosti na lovném místě ukládat pouze do pevných nádob s víkem, které při opouštění lokality musí být odstraněny! Též je zakázáno vytahování a ponechávání na břehu sláviček mnohotvárných.

Zarybňovací plán

K2Kapr obecný 6 000 ks
L2Lín obecný 1 000 ks
Ca1Candát obecný 3 000 ks
Su1Sumec velký 50 ks
ŠrŠtika obecná 2 000 ks
Š1Štika obecná 300 ks
A2Amur bílý 200

Fotogalerie - Rybářský revír MORAVA 19 A - 471051

Pohled na polní cestu před obcí Lhota nad Moravou, kolem které je možno lovit
Pohled na pískovnu Náklo z cesty Náklo – Lhota nad Moravou
Pohled na pískovnu Náklo z cesty Náklo – Lhota nad Moravou
Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. rozumím