Český rybářský svaz - MO Litovel
Menu

Diskuze - reakce na vzkaz

Úvod » Diskuze » Diskuze - reakce na vzkaz

Machala 30.11.2015 21:09

Jak je vidět, že se opět do diskuse zapojil odborník na slovo vzatý, který kritizuje ryb. svaz za něco co není v jeho silách ovlivnit. Tak znovu: Denní doby lovu vychází ze zákona o "rybářství" a ustanovení vyhlášky 197/2004, §12. Výjimky z denní doby lovu jsou pouze v kompetenci ministerstva zemědělství, které uděluje výjimky v omezeném počtu, ne více jak pro 2 revíry na územní svaz. Požadavek na udělení výjimky musí být řádně zdůvodněn a ne vždy je výjimka udělena. Co se týká soukromých revírů, tak se v drtivé většině nejedná o rybářské revíry, ale o lov ryb na udici v rybníkářství, kde pravidla stanoví vlastník či nájemce daného rybochovného zařízení. Bohužel tento institut je zneužíván za tichého přihlížení úředníků na řadě vodních ploch, které není možno v žádném případě považovat za rybochovná zařízení, kde by mohl být provozován lov ryb udicí v rybníkářství. Bohužel nastavená pravidla jsou nastavena tak, že řádné rybářské revíry na kterých hospodaří ryb. svaz jsou značně znevýhodněny. Prosím tedy všechny, kteří chtějí kritizovat, aby se předem řádně seznámili s předpisy, které je nutno dodržovat!

« 1 »


Příspěvky do diskuze mohou přidávat pouze návštěvníci z ČR a SR.